Автомобільний транспорт

 Найменування галузі знань – 27 «Транспорт».

Спеціальність – 274 «Автомобільний транспорт».

Спеціалізація – «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – механік.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 30 осіб.

Термін навчання:

– на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

– на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:
 • Автомобілі.
 • Автомобільні двигуни.
 • Теорія і конструкція автомобілів.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Електрообладнання автомобілів.
 • Правила безпеки дорожнього руху.
 • Основи технології ремонту автомобілів.
 • Особливості будови та обслуговування автомобілів іноземних марок.
Види практик:
 • Навчальна слюсарна практика (надбання навичок роботи зі слюсарним інструментом);
 • Навчальна механічна практика(надбання навичок роботи на токарних та фрезерних верстатах);
 • Навчально-виробнича демонтажно-монтажна практика(надбання навичок з розбирання-складання вузлів та агрегатів автомобілів);
 • Навчально-виробнича кваліфікаційна практика(надбання навичок з обслуговування та ремонту автомобілів);
 • Технологічна практика(надбання навичок з організації робіт по обслуговуванню та ремонту автомобілів);
 • Переддипломна практика (реалізація завдань на дипломне проектування).

Під час навчання в коледжі студенти здобувають робочу професію –слюсар з ремонту автомобілів

Бази практики:
 • ВП «МеМЗ» ПАТ «ЗАЗ», Мелітополь
 • ВАТ «Запоріжжяобленерго» Мелітопольські високовольтні електричні мережі» , Мелітополь
 • КП «Водоканал» , Мелітополь
 • Приватне підприємство «М-Гідрозапчастина», Мелітополь
 • ТОВ «Мелтехсервіс», Мелітополь
 • ТОВ «Мелітопольський автогідроагрегат», Мелітополь
 • ТОВ «АгроДавидівка», Якимівский район, с.Давидівка
 • КП «Джерело», Веселівський район, с. Корніївка
 • ПСП «Південне» Херсонська обл., Іванівський район, с.Любимівка
 • ПП «Шевченко Ю.М.», Якимівський район, с.Якимівка
 • ПП «Островерх О.В.», Мелітополь
 • ПП «Чуб О.М.», Мелітополь
 • ПП «Мартьянов В.Д.», Мелітополь
 • ПП «Шляхов А.В.», Мелітополь
 • ПП «Андріаді В.О.», Мелітополь
 • ФОП «Проценко С.П.», Мелітополь
 • ФОП «Брєєв М.О.», Мелітополь
 • ФОП «Честнійший С.В.», Мелітополь
 • ФОП «Чолак Н.В.», с. Вознесенка
 • ФОП «Рудницький О.О.» , Мелітополь
 • ФОП « Акулов В.Ю.» , Мелітополь
Професійні задачі механіка з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів:
 • заповнювати встановлені форми обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів;
 • заповнювати технічний паспорт рухомого складу і заносити до нього зміни;
 • визначати виробниче завдання бригадам, окремим робітникам, розробляти змінно-добовий план дільниці;
 • перевіряти якість виконаних робіт кожним виконавцем;
 • виконувати економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці на дільницях з ремонту;
 • видавати завдання ремонтним робітникам, доцільно розміщуючи їх по робочих місцях;
 • виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструменту;
 • виконувати розрахунки, необхідні для складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць;
 • проводити інструктаж ремонтних робітників, забезпечувати дотримання ними правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.
Молодший спеціаліст здатний виконувати наступні роботи:
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 • капітальний ремонт автомобілів;
 • виробництво автомобілів.
Де працюють наші випускники:
 • автотранспортні та авторемонтні підприємства;
 • станції технічного обслуговування автомобілів та сервісні центри;
 • організації та установи різних форм власності будь-яких галузей народного господарства, що мають автомобілі;
 • на посадах майстра (бригадира) дільниці з технічного обслуговування або ремонту автомобілів (двигунів);
 • техніка з обліку та ін...
Посади за якими можуть працювати випускники (назви посад визначаються штатним розкладом підприємств):
 • Механік.
 • Механік з ремонту транспорту.
 • Механік автомобільної колони (гаража).
 • Механік дільниці.
 • Механік цеху.
 • Механік виробництва.
 • Майстер виробничої дільниці.
 • Майстер з ремонту транспорту.
 • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів.
 • Майстер зміни.
 • Майстер контрольний (дільниці, цеху.
 • Майстер основної виробничої дільниці.
 • Майстер цеху.
 • Начальник зміни.
 • Технік-конструктор (механіка).
 • Технік-технолог (механіка).

Пропонуємо для перегляду інформаційні роліки про спеціальність "Автомобільний транспорт"


Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас