Автомобільний транспорт

 Найменування галузі знань – 27 «Транспорт»

Спеціальність – 274 «Автомобільний транспорт»

Освітня програма – «Автомобільний транспорт»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – механік.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 30 осіб.

Термін навчання:

– на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

– на базі 11 класів – 2 роки 7 міс.

Пропонуємо для перегляду інформаційні роліки про спеціальність "Автомобільний транспорт"


Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас