Економіка

Найменування галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»

Спеціалізація «Економіка підприємства».

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – економіст.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Напрям підготовки «Економіка» пов'язаний із вивченням механізмів діяльності та управління внутрішніми ресурсами підприємства, функціонування підприємницьких структур в умовах конкурентного середовища, фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Особливістю напряму є глибоке вивчення складових ефективного функціонування підприємства в умовах ринку.

 

Основні дисципліни фахової підготовки:
 • Економіка підприємства.
 • Планування та організація діяльності підприємства.
 • Фінансовий облік.
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві.
 • Економічний аналіз.
 • Економіка і нормування праці.
 • Управління витратами.
 • Податкова система.
 • Фінанси підприємства.
 • Менеджмент.
 • Основи маркетингу.
 • Ціноутворення.
Види практик:
 • Навчально-виробнича ( набуття первинних практичних навиків в роботі економіста)
 • Технологічна( набуття професійних навиків в роботі економіста)
Бази практики:
 • Приватні фірми та підприємства
 • Установи комерційних банків
 • Страхові компанії та інші
Професійні задачі економіста підприємства:
 • проводити комплексну економічну діагностику діяльності підприємства;
 • економічного обґрунтовувати рішення щодо господарської ефективності діяльності підприємства;
 • розробляти заходи щодо економічного використання наявних ресурсів;
 • виявляти резерви економічного розвитку підприємства;
 • виконувати розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки та технології;
 • обирати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт;
 • обґрунтовувати планові рішення;
 • здійснювати прогнозування економічно-господарського розвитку підприємства та його структурних одиниць.
Посади, за якими може працювати молодший спеціаліст з економіки підприємства:
 • Економіст
 • Технік з планування.
 • Диспетчер виробництва.
 • Технік з підготовки виробництва.
 • Технік з праці.
 • Технік з нормування праці.
 • Хронометражист.
 • Статистик

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас