Економіка

Найменування галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність – 051 «Економіка»

Освітня прграма – «Економіка підприємства»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – економіст.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас