Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Найменування галузі знань 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – технік–електрик

Ліцензований обсяг – 25 осіб.

Термін навчання: на базі 9 класів 3 роки 10 місяців;

на базі 11 класів 2 роки 10 місяців.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:
 • Електричні машини;
 • Енергозбереження;
 • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики;
 • Системи керування електроприводами;
 • Налагодження електроустаткування;
 • Електричні та технічні вимірювання;
 • Основи електроприводу;
 • Електробезпека;
 • Електропостачання підприємств і цивільних споруд;
 • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування;
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
 • Основи проектування і конструювання електроустановок;
 • Надійність електроприводів.
Види практик:

навчальні практики:

 • слюсарно-механічна навчальна практика;
 • електромонтажна навчальна практика;
 • навчальна практика для отримання робочої професії;

виробничі практики:

 • технологічна (експлуатаційна) практика на виробництві;
 • переддипломна практика.
Під час навчання в коледжі студенти здобувають робочу професію:
 • електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання.
Бази практик:
 • ТОВ «Електропривод»;
 • Мелітопольський міський район електричних мереж;
 • КП Міськсвітло;
 • Енергонагляд.
Професійні задачі техніка-електрика:
 • класифікація електротехнічних матеріалів і виробів, їх властивостей та галузей застосування;
 • будова, принцип дії та основні технічні характеристики електрообладнання;
 • принцип роботи і технічні характеристики електровимірювальних приладів;
 • методи розрахунку електричних навантажень, вибору захисної апаратури;
 • правила експлуатації і методи огляду електроустановок;
 • правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • технологія і організація робіт з монтажу, експлуатації та ремонту електроустановок;
 • методи налагодження електрообладнання;
 • державні та галузеві нормативні документи з монтажу, налагодження та експлуатації електроустановок споживачів;
 • норми приймально-здавальних випробувань електрообладнання;
 • основні правила виконання і оформлення робочих креслень і схем;
 • методики розрахунку основних техніко-економічних показників діяльності організації (підприємства);
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та захисту навколишнього середовища.
 • знання про основні науково-технічні напрями розвитку електротехнічної галузі, про способи енергозбереження та про вітчизняний та зарубіжний досвід виробництва електромонтажних та пуско-налагоджувальних робіт.
Де можуть працювати наші випускники:
 • підрозділах проектно-конструкторських інститутів;
 • науково-дослідних установах;
 • монтажних, ремонтно-експлуатаційних, пусконалагоджувальних організаціях;
 • на підприємствах і організаціях промислової енергетики, сільського та житлово-комунального господарства.
Посади, за якими можуть працювати випускники:
 • електрик дільниці або цеху;
 • технік-проектувальник;
 • технік-електрик;
 • технік з монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації електрообладнання;
 • технік-організатор виробництва.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас