Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Найменування галузі знань - 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність - 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – технік–електрик

Ліцензований обсяг – 25 осіб.

Термін навчання: на базі 9 класів 3 роки 10 місяців;

на базі 11 класів 2 роки 10 місяців.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас