Енергетичне машинобудування

Найменування галузі знань — 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність — 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітня програма -«Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійний ступінь — фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація — механік

Ліцензований обсяг :

денна форма навчання - 25 осіб

Термін навчання:

на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас