Фінанси, банківська справа та страхування

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – операціоніст з фінансів та кредиту.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 15 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 6 місяців

Матеріально-технічне забезпечення

Ваше майбутнє в надійних руках...