Галузеве машинобудування

Галузь знань - 13 Механічна інженерія

Спеціальність - 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма   - Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: техніктехнолог (механіка),

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 120 осіб;

заочна форма навчання – 50 осіб.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс

на базі 11 класів – 2 роки 7 міс.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас