Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізації:    - Виробництво двигунів

— Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: техніктехнолог (механіка),

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 120 осіб;

заочна форма навчання – 50 осіб.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс

на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти спеціалізації: “Виробництво двигунів”:
 • Експлуатація та обслуговування машин.
 • Теорія ДВЗ.
 • Системи ДВЗ.
 • Технологія обробки деталей ДВЗ та технічне нормування.
 • Будова та експлуатація автомобіля.
 • Конструкція та динаміка ДВЗ.
 • Газова динаміка та агрегати наддуву;
 • Палива, мастила та охолоджуючі рідини.
 • Технологія складання та випробування ДВЗ.
 • Експлуатація та ремонт ДВЗ.
 • Експлуатація та ремонт паливної апаратури ДВЗ.
Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти спеціалізації: “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”:
 • Технологія конструкційних матеріалів.
 • Технічна механіка.
 • Основи управління виробництвом та менеджмент.
 • Загальна електротехніка та електроніка.
 • Безпека життєдіяльності.
 • Вступ до спеціальності.
 • Інформатика та обчислювальна техніка.
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка.
 • Технологічне оснащення.
 • Економіка, організація та планування виробництва.
 • Основи обробки матеріалів і інструмент.
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії.
 • Технологія машинобудування.
 • Основи охорони праці.
 • Приводи технологічного обладнання.
 • Системи ЧПК в механообробці.
 • Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК.
 • Технологічні основи ГВС.
Види практик:
 • Навчально-механічна.
 • Навчально-кваліфікаційна.
 • Технологічна.
 • Переддипломна.
Під час навчання в коледжі студенти здобувають робочі професії:
 • токаря;
 • фрезерувальника.
Бази практик для студентів спеціалізації: “Виробництво двигунів”:
 • ПАТ «Гідросила МЗТГ»
 • ТОВ «Запоріжжя-Авто»
 • ТОВ «Мелітопольський завод турбокомпресорів»
 • ТОВ «Гідросила-Тетіс»
 • Приватні фірми та підприємства.
Бази практик спеціалізації: “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”:
 • ПАТ «Мелітопольський компресор»
 • ДПМЗ «Гідромаш»
 • ПАТ «Гідросила МЗТГ»
 • ПП «Гідростандарт»
 • ПП «Надія»
 • ТОВ «Дора»
Професійні задачі техніка-технолога(механіка) за спеціалізацією:  “Виробництво двигунів”:
 • технологічна: розробка технології виробництва деталей і випробування двигунів внутрішнього згоряння; нормування технологічних процесів; розробка конструкції двигунів внутрішнього згоряння; проведення робіт із стандартизації та уніфікації виробів; механічна обробка деталей;
 • організаційно-управлінська діяльність: організація роботи по організації випуску продукції; управління виробничим процесом; додержання та впровадження заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • контрольна: контроль додержання технологічної дисципліни; здійснення операційного контролю на усіх стадіях виробничого процесу; контроль виготовлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • технічна: конструкторська та технологічна підготовка виробництва; технологічне забезпечення та підготовка виробництва.
Професійні задачі техніка-технолога(механіка) за спеціалізацією: “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”:
 • безпомилково вибирати і розпізнавати матеріали, що використовуються для деталей машин;
 • добирати способи виготовлення заготовок деталей машин;
 • проектувати прогресивні технологічні процеси виготовлення деталей машин і їх збирання з використанням електронно-обчислювальної техніки;
 • розробляти керуючі програми для верстатів з ЧПК та робототехнічних комплексів;
 • набути навиків в організації виробництва;
 • проводити діагностику і технічний контроль якості деталей машин та механізмів;
 • конструювати металорізальний інструмент і пристосування;
 • керувати виробничими дільницями, цехами.
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціалізації: “Виробництво двигунів”:
 • Технік-конструктор.
 • Технік-технолог(механіка).
 • Технік-лаборант
 • Технік
 • Технік з налагоджування та випробувань
 • Технік з інструменту
 • Кресляр
 • Механік дільниці.
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціалізації: “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”:
 • Технік-технолог.
 • Технік з нормування праці.
 • Технолог-програміст з розробки програм керування для верстатів з ЧПК.
 • Технолог з розробки технологічних процесів
 • Конструктор по проектуванню технологічного оснащення
 • Майстер виробничої дільниці
 • Майстер контролер дільниці (цеху).
 • Верстатник на всіх видах металообробного обладнання.
 • Оператор верстатів з чиcловим програмним керуванням.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас