Історія коледжу

Створення Мелітопольського промислово – економічного фахового коледжу нерозривно пов’язане з відновленням і розвитком нашого міста. Зруйнований війною Мелітополь після звільнення від нацистських загарбників швидко відновлювався. Поверталися з евакуації кадрові працівники, розчищалися завали, росли корпуса підприємств, задиміли труби заводів: Компресорного, Верстатобудівного ім. Воровського, Дизель-будівельного. Вже в перші роки машинобудівні підприємства стали гостро відчувати нестачу кваліфікованих кадрів у зв’язку із збільшенням обсягів виробництва. Керівники заводів ім. Воровського й Компресорного порушили питання про відкриття в Мелітополі на їхній базі Вечірнього машинобудівного технікуму. І наказом № 100 від 05 серпня 1954 року було засновано на базі цих заводів спеціальний навчальний заклад – Вечірній машинобудівний технікум.

Спочатку в штаті технікуму було 7 адміністративних робітників та 6 викладачів. Вже перший прийом студентів склав 125 осіб. Усі вони - інженерно–технічні робітники–практики. Вони отримали спеціальність «Обробка металів різанням».

Наказом № 966 Р від 25 червня 1962 року Вечірній машинобудівний технікум був реорганізований у денний із збереженням вечірнього відділення. Навчалося 700 студентів. Працювали курси навчання майстрів–практиків, 6 груп з підготовки для вступу в технікум. Загальна чисельність студентів дорівнювала 1000 осіб. А матеріально–технічна база залишалася колишньою — такою, якою була 12 років тому.

Виникла необхідність у будівництві нового технікуму. Цю мету поставив перед собою начальник відділу технічного навчання Моторного заводу Петро Кузьмич Горбуленко.

В 1967 році був розроблений перспективний план розвитку навчально–матеріальної бази Моторного заводу, яким передбачалося будівництво Автомоторного технікуму на 960 студентів і двох гуртожитків.

2 серпня 1974 року наказом Міністра автомобільної промисловості Тарасова А. М. був відкритий Мелітопольський автомоторний технікум, а 6 серпня директором технікуму був призначений П. К. Горбуленко.

5

Петро Кузьмич Горбуленко

У зв’язку з введенням у експлуатацію Автомоторного технікуму 5 липня 1975 року був ліквідований машинобудівний технікум. Технікум випускав фахівців зі спеціальностей: «Інструментальне виробництво», «Обробка металів», «Планове виробництво», «Чорне й кольорове лиття», «Ковочно–штампувальне виробництво».

Директор технікуму П. К. Горбуленко доклав багато зусиль, енергії для створення працездатного ініціативного колективу, який у найкоротший термін зумів створити належну базу. З року в рік колектив утримував перше місце серед технікумів Міністерства автомобільної промисловості. І немає нічого дивного в тому, що в колективі виросла гідна зміна.

В 1987 році вперше серед технікумів Міністерства були проведені вибори директора, й при одностайній підтримці студентів, викладачів і співробітників, директором Автомоторного технікуму був обраний Анатолій Ілліч Мангул.

Олександр Доминикович Ковальчук

Його вміння бачити перспективу, вести за собою колектив, вимогливість, невтомність у роботі сприяли подальшому росту авторитету технікуму. Швидкими темпами розвивалась і зміцнювалася матеріальна база. Було побудоване приміщення для обчислювального центру, уведений в експлуатацію комп’ютерний клас, створені ділянка верстатів з ЧПУ та автомобільний парк. Уведений в експлуатацію навчальний телецентр, спроектований й відбудований спортивний–оздоровчий комплекс на 4 зали, придбана розмножувальна техніка.

В 1989 році колектив технікуму висунув А. І. Мангула кандидатом у депутати міськради виконкому. І в 1991 році новим директором стає Олександр Доминикович Ковальчук, який керував технікумом до 1994 року.

З 1994 року по 2008 рік технікум очолював Дмитро Кузьмич Бойко Технікум не припиняв свого перспективного розвитку, розширюючи перелік спеціальностей технічного та економічного напрямів підготовки. У 2000 році Автомоторний технікум був перейменований в Мелітопольський державний промислово–економічний технікум.

Дмитро Кузьмич Бойко

З 2008 року технікум очолює директор Олена Олександрівна Шапурова, викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук.

Олена Олександрівна Шапурова

Наказом № 128 від 14 лютого 2011 року технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Мелітопольський промислово – економічний коледж». Відкрито нові спеціальності: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Введено в експлуатацію лабораторії «Електричні машини», « Монтаж електроприладів», « Автомобілі та двигуни», « Металорізальні верстати», «Холодильні установки» . Створений Пушкінський сквер та спроектовано будівництво Зимового саду. Відкрито додатково дві комп’ютерні лабораторії, придбана комп’ютерна техніка, меблі та ін...

Пишається коледж своїм спортивно–оздоровчим комплексом, до складу якого входять ігровий, гімнастичний, тенісний, тренажерний зали, зал аеробіки,спортивний майданчик.

Однією з найкращих у місті вважається бібліотека коледжу. Великий та різноманітний фонд книжок, підручників, довідників і періодичної преси створюють необхідні умови для якісного навчання. Для студентів, що прибули на навчання з інших міст гостинно відчиняє двері студентський гуртожиток.

Коледж готує спеціалістів зі спеціальностей: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Виробництво двигунів», «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

А з 2016 навчального року розпочато прийом студентів за наступними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Енергетичне машинобудування», «Автомобільний транспорт», "Комп'ютерна інженерія ".

Наказом № 444 від 24.03.2020 року Державний вищий навчальний заклад «Мелітопольський промислово – економічний коледж» перейменовано в Мелітопольський промислово-економічний фаховий коледж (МФПЕК).

Студенти навчаються за денної та заочною формами навчання і отримають освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст на основі базової та повної загальної середньої освіти. Навчання здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Патріотизм, духовність, моральність, формування власного світогляду студентів, їх творчий розвиток – основні засади, на яких здійснюються виховна робота в коледжі. Театралізовані народно – обрядові та розважальні програми, вистави студентського театру, тематичні вечори, урочисті заходи, проведення студентських конференцій та засідань «круглого столу», постійна робота вокально – хореографічної студії «Вітражи» та інтелектуального студентського клубу «Сова», туристичні походи – є невід’ємною складовою виховання гармонійно розвинутої особистості.

Випускники коледжу мають можливість працевлаштуватися у машинобудуванні, переробній, харчовій галузях виробництва, установах банківської сфери і у комерційні заклади.

Шлях до успіху починається з нас