Комп’ютерна інженерія

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація — «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

Ліцензований обсяг – 25 осіб.

Термін навчання:

– на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

– на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:
 • Комп’ютерна графіка
 • Технічне обслуговування ЕОМ.
 • Комп’ютерна електроніка.
 • Арифметико-логічні основи ЕОМ
 • Програмне забезпечення
 • Мікропроцесорні системи.
 • Системне програмування.
 • Периферійні пристрої.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Мікросхемотехніка.
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Архітектура ЕОМ.
Види практик:
 • Навчально — виробнича практика (монтаж і демонтаж електричних схем, робота з електрорадіовимірювальною апаратурою, робота з мікропроцесорними системами).
 • Навчальна практика (робота користувача ПЕОМ).
 • Технологічна.
 • Переддипломна.
Бази практики:
 •  «Метеостанція» м. Мелітополь;
 •  Філія ПП Страхова компанія «Оранта – Січ»;
 •  ТОВ «Руслан – Комплект»;
 •  ПП «Група компаній «Пищемаш»»;
 •  ТОВ «Електрон – Сервіс»;
 •  ТОВ «Єдиний розрахунковий центр м. Мелітополь»;
 •  ТОВ «Автокомплект».
Професійні роботи, які виконує технік обчислювального (інформаційного) центру:
 •  начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;
 •  керівники підрозділів комп’ютерних послуг;
 •  технічні фахівці в галузі електроніки та телекоммунікацій;
 •  оператор електронно – обчислювальної (комп’ютерної) техніки;
 •  електромеханік та електромонтажник (на роботах високої кваліфікації);
 •  монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації).
Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
 • банківські установи;
 • відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • фірми, що є провайдерами послуг Internet;
 • фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • наукові інститути і установи.
Посади за якими можуть працювати випускники спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:
 • технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • оператор електронно – обчислювальних машин;
 • системний адміністратор мережі Internet;
 • фахівці у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас