Комп’ютерна інженерія

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма — «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Ліцензований обсяг – 25 осіб

Термін навчання:

– на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

– на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас