Культура

Важливим напрямком діяльності коледжу є культурний і духовний розвиток студентів. В ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» діє студентський центр «Творчість», який працює з творчо обдарованою студентською молоддю всіх напрямків навчання. У його складі функціонують колективи художньої самодіяльності, які згуртовують студентську молодь за інтересами та дають можливість творчої реалізації кожної особистості. Серед них – вокально-хореографічна студія «Вітражі», студентський театр, студентський Дискусійний клуб та  студентський інтелектуальний клуб «СОВА».

Вокально-хореографічна студія «Вітражі»

Мета діяльності: особистісний розвиток студента і збагачення його емоційно — естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

 • робота над співацькою поставою та правильним виконанням;
 • ознайомлення з піснею як жанром творчості;
 • розучування вокальних творів;
 • робота над інтонацією, динамікою, ритмом;
 • постановка хореографічних рухів;
 • поєднання вокалу, хореографії та сценічної дії;
 • сценічне виконання;
 • підготовка до виступу на концертах , конкурсах та фестивалях.
Студентський театр

Мета діяльності: робота з конкретним сценічним матеріалом: концертний номер, пантомімічна новела, драматична вистава, опанування методиками тренування уваги, акторської спостережливості, фантазії.

 • опанування орфоепічних та артикуляційних тренінгів;
 • засвоєння основ сценічного (акторського) дихання. Теорія та практика;
 • засвоєння основ звукоутворення в акторській практиці;
 • основи мовної логіки;
 • введення в практику діалогу;
 • опанування основами структурного аналізу тексту;
 • аналіз та практика роботи над публіцистичним (дикторським) текстом;
 • основи роботи над поетичним текстом;
 • пластика, вільний танець;
 • основи пантоміми;
 • акторські вправи (ігри, імпровізації на музику тощо);
 • історія театру та драматургії.
Студентський дискусійний клуб

Мета діяльності: обговорення найбільш цікавих та актуальних питань, які мають місце на теперішній час в системі відносин держави і суспільства, органів державної влади і громадян, знакових подій в культурному житті держави та світу; формування у студентів громадської позиції та розширення обріїв світогляду.

 • засвоєння основ риторики та ораторського мистецтва;
 • підготовка та проведення диспутів;
 • підготовка та проведення засідань «круглих столів»;
 • підготовка та розробка матеріалів для студентських конференцій;
 • підготовка та проведення годин спілкування;
 • участь в тижні іноземних мов (проекти, години спілкування, інтелектуальні ігри).
Студентський інтелектуальний клуб «СОВА»

Мета діяльності: вивчення основних засад і вироблення навичок самоосвіти, їх застосування, розвинення інтелекту у природному ігровому середовищі, одночасних розвиток навичок співпраці в команді, спілкування, засвоєння основних морально-етичних норм і загальнолюдських цінностей. Цьому також сприяє інтелектуальна творчість, яка передбачає зв’язок з життям, активну діяльність всіх членів клубу, освоєння проектних технологій.

 • проведення відкритих інтелектуальних ігор;
 • створення творчих проектів;
 • проведення традиційних та інноваційних інтелектуальних ігор;
 • засвоєння системи складання запитань та алгоритму пошуку відповідей;
 • інтелектуальна самоосвіта та основи роботи з джерелами інформації.

Студентська молодь має можливість не тільки брати участь у внутрішніх заходах коледжу, а й змагатися і перемагати в міських, обласних, регіональних та всеукраїнських фестивалях і конкурсах.

Студентський центр «Творчість» — це місце, де студенти можуть розвинути свій творчий потенціал, знайти нових друзів, опанувати навички акторської майстерності, показати вокальні, художні, танцювальні та пластичні здібності, проявити себе як автор, режисер, актор, позмагатися та перемогти в інтелектуальних баталіях. Діяльність центру спрямована на створення сприятливих соціокультурних умов для творчої самореалізації особистості в студентському середовищі.

Шлях до успіху починається з нас