Маркетинг

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність – 075 «Маркетинг»,

Спеціалізація «Маркетингова діяльність».

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація – молодший спеціаліст з маркетингової діяльності.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 25 осіб;

заочна форма навчання – 25 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Маркетолог — сучасний фахівець з поглибленою професійною підготовкою в галузі маркетингу, насамперед, в галузі маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, планування асортименту та якості товарів, в організації збуту і розподілу, просування товарів, реклами і стимулювання збуту, управління маркетинговими зусиллями.

 

Основні дисципліни фахової  підготовки :
 • Маркетинг,
 • Ринкові дослідження,
 • Розроблення товару,
 • Комунікаційна діяльність,
 • Ціноутворення,
 • Організація закупівлі та продажу,
 • Електронна комерція,
 • Логістика,
 • Товарознавство,
 • Маркетингова цінова політика,
 • Психологія продажу,
 • Підприємницька діяльність,
 • Податкова система,
 • Інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності.
Види практик:
 • Навчально-виробнича (набуття первинних практичних навичок в роботі маркетолога).
 • Технологічна (набуття професійних навиків в роботі маркетолога).
Бази практики:
 • промислові підприємства,
 • приватні фірми,
 • торговельні підприємства.
Професійні задачі маркетолога:
 • формування та реалізація маркетингової політики;
 • аналіз ринкового середовища та каналів збуту;
 • моніторинг маркетингової діяльності та цін конкурентів;
 • прогнозування споживчого попиту;
 • розробка та організація маркетингових досліджень та ініціатив;
 • складання та реалізація маркетингового плану;
 • аналіз ефективності маркетингової діяльності,
 • планування та контроль бюджету відділу;
 • робота з командою маркетинг-відділу: підбір, навчання, оцінка.
Фахівець з маркетингу може працювати:
 • на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі;
 • у рекламних агенціях;
 • у комерційних відділах(відділах маркетингу, ціноутворення, реклами);
 • у підрозділах збуту.
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності:
 • фахівець з розроблення реклами, паблік рілейшн, стимулювання збуту та інших засобів комунікації;
 • фахівець з просування товару на ринок;
 • фахівець з організації маркетингових досліджень у різних галузях економіки;
 • фахівець рекламного агентства;
 • керівник виробничих підрозділів в роздрібній і оптовій торгівлі;
 • організатор з постачання та збуту;
 • мерчендайзер;
 • фахівець з моніторингу ринку товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, послуг тощо;
 • фахівець з логістики;
 • фахівець з Інтернет-маркетингу;
 • фахівець з маркетингу у сфері туристичного бізнесу;
 • фахівець маркетингових консалтингових фірм.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас