Маркетинг

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність – 075 «Маркетинг»,

Спеціалізація «Маркетингова діяльність».

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація – молодший спеціаліст з маркетингової діяльності.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 25 осіб;

заочна форма навчання – 25 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас