Облік і оподаткування

Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 071 «Облік і оподаткуівання»

Спеціалізація – «Бухгалтерський облік»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація – бухгалтер.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 15 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:
на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців
на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас