Облік і оподаткування

Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 071 «Облік і оподаткуівання»

Спеціалізація – «Бухгалтерський облік»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація – бухгалтер.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 15 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:
на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців
на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи, що включає дизайн форм обліку, складання кошторисів, аналіз витрат, аудиторські перевірки, розрахунок і оцінку активів та всіх видів податків. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різноманітних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу».

 

Основні дисципліни фахової підготовки :
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних організаціях
 • Податкова система
 • Економічний аналіз
 • Контроль і ревізія
 • Казначейська справа
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Господарське право
 • Основи аудиту
 • Охорона праці
Види практик:
 • Навчально-виробнича (набуття первинних практичних навиків в роботі бухгалтера)
 • Технологічна(набуття професійних навиків в роботі бухгалтера)
Бази практики:
 • Приватні фірми та підприємства;
 • Бюджетні установи та організації;
 • Акціонерні товариства;
 • Підприємства торгівлі;
 • Установи комерційних банків;
 • Страхові компанії
Професійні задачі бухгалтера підприємства:
 • вести бухгалтерський облік господарських засобів, власного капіталу та зобов’язань підприємств різних форм власності;
 • складати різні форми фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності;
 • проводити готівкові та безготівкові розрахунки;
 • проводити глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • володіти комп’ютерною технікою для ведення ділової документації;
 • використовувати комп’ютерну техніку для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Фахівець з обліку та оподаткування може працювати:
 • На підприємствах і організаціях різних форм власності
 • У фінансових управліннях
 • У державних податкових органах
 • У контрольно -ревізійній службі
 • В аудиторських фірмах
 • У органах системи соціального захисту населення
 • У страхових компаніях
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності «Облік і оподаткування»
 • головний бухгалтер
 • фінансовий директор
 • бухгалтер
 • бухгалтер-ревізор
 • аудитор
 • бухгалтер-експерт
 • касир
 • службовець податкових органів
 • податковий інспектор.

Матеріально-технічне забезпечення

Шлях до успіху починається з нас