Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма   – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Матеріально-технічне забезпечення

Ваше майбутнє в надійних руках...