Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Найменування галузі знань – 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність – 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Спеціалізація  «Товарознавство та комерційна діяльність».

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 30 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Термін навчання:

на базі 9 класів – 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Товарознавець-комерсантце грамотний аналітик, професіонал-консультант, фахівець-експерт із якості продукції, борець-захисник вітчизняного споживчого ринку від фальсифікованих та неякісних товарів, товарів-підробок.

 

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:
 • Товарознавство.
 • Обладнання підприємств торгівлі.
 • Основи торговельного підприємства.
 • Організація і технологія торговельних процесів.
 • Комерційна діяльність.
 • Основи маркетингу.
 • Основи менеджменту.
 • Основи торговельного підприємства.
 • Економіка торговельного підприємства.
 • Бухгалтерський облік.
 • Аналіз господарської діяльності.
 • Підприємницька діяльність.
 • Біржова діяльність.
 • Статистика торгівлі.
 • Психологія і культура торгівлі.
Види практик:
 • Навчально-виробнича (набуття первинних практичних навичок в роботі товарознавця-комерсанта).
 • Технологічна (набуття професійних навичок в роботі товарознавця-комерсанта).
Бази практики:
 • Приватні фірми та підприємства,
 • Торгові підприємства,
 • Туристичні компанії.
Професійні задачі товарознавця-комерсанта:
 • визначати товарознавчі характеристики товарів;
 • уміти працювати з покупцем;
 • працювати з посередниками, фінансово-кредитними установами, організаціями, що організують рух товарів;
 • виявляти існуючі й потенційні можливості організації на ринку;
 • визначати ступінь комерційного ризику й вживати заходів щодо його зменшенню;
 • управляти технологією комерційної діяльності;
 • досліджувати кон'юнктуру ринку, можливості закупівлі товарів, установлення ефективних взаємин з постачальниками;
 • аналізувати попит і споживання;
 • організовувати й проводити рекламні заходи;
 • працювати в умовах конкуренції.
Товарознавець-комерсант може працювати:
 • на підприємствах оптової й роздрібної торгівлі;
 • у промисловості (комерційні відділи підприємств);
 • у невиробничій сфері(сфері послуг, туризму, відпочинку й розваг);
 • у представництвах іноземних фірм;
 • в галузі логістики;
 • на товарних біржах;
 • в органах державного управління.
Посади, за якими можуть працювати випускники спеціальності
 • керуючий магазином;
 • завідувач складу;
 • завідувач відділу, секції;
 • інспектор із контролю якості продукції;
 • торговельний інспектор;
 • товарознавець;
 • комерційний агент;
 • рекламний агент;
 • торговельний агент;
 • комівояжер;
 • торговельний брокер (маклер);
 • дилер;
 • марчендайзер;
 • інструктор з організаційно-масової роботи (менеджер з паблік рілейшнз);
 • експедитор.

Матеріально-технічне забезпечення

Ваше майбутнє в надійних руках...