Практика

Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності, для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Практика в коледжі поділяється: 

1) на базі коледжу: 

  • в майстернях;
  • в лабораторіях;

2) на виробництві:

  • виробничу;
  • технологічну;
  • переддипломну.

Під час практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнані кабінети і лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.

Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих підприємствах міста та області з якими укладено відповідні угоди.

При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.

В коледжі налагоджена система співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів.

Слюсарна практика в групі ТО-193

З 16 лютого 2021 року по 05 березня 2021 року студенти групи ТО-193, які навчаються за спеціальністю Автомобільний транспорт, проходять навчальну слюсарну практику у навчально-виробничій майстерні коледжу. Під керівництвом майстра виробничого навчання Кантамірова Сергія Петровича студенти опановують різні способи та методи проведення вимірювання, розмічання, рубання, виправлення, рихтування та гнуття, різання та обпилювання, свердління, зенкування, зенкерування, клепання та шабрування металів, нарізання різьб.

Кваліфікаційна практика в групі ТО-183

Студенти групи ТО-183, які навчаються за спеціальністю Автомобільний транспорт, з 23 лютого 2021 року проходять кваліфікаційну практику на підприємствах міста Мелітополя та районів Запорізької області. По завершенні практики студенти складатимуть кваліфікаційний екзамен на присвоєння робітничої кваліфікації за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Верстатна практика в групі ТО-193

З 09 березня 2021 року по 22 березня 2021 року студенти групи ТО-193, які навчаються за спеціальністю Автомобільний транспорт, проходять навчальну верстатну практику під керівництвом майстра виробничого навчання Кантамірова Сергія Петровича. У навчально-виробничій майстерні коледжу студенти набувають практичних умінь та навичок у виготовленні простих деталей на токарних, фрезерних, свердлильних верстатах.

Навчальна практика «Технічне обслуговування комп’ютерної техніки» в групі КС-188

З 16 березня 2021 року по 22 березня 2021 року студенти групи КС-188, які навчаються за спеціальністю Комп’ютерна інженерія, проходили навчальну практику «Технічне обслуговування комп’ютерної техніки» у лабораторіях коледжу. Під керівництвом викладача Шабаля А. М., завідувача лабораторії Леонова А. С. студенти набували вмінь і навичок у виконанні профілактичних робіт, пошуку несправностей, обслуговування комп’ютерної техніки. Проходження практики «Технічне обслуговування комп’ютерної техніки» дозволяє підготувати студента до майбутньої професії.

Гуртки

"Конструктор"

Керівник Старецький С.В.

"Світ економіки"

Керівник Ландар Н.М.

"Технолог"

Керівник Вдовиченко В.А.

"Холодильщик"

Керівник Соловей С.І.

"Безпека"

Керівник Червенко Н.В.

"Школа бізнесу"

Керівник Криворотько С.М.

"Програміст"

Керівник Іванова Н.Л., Дроботова В.П.

"Оur Еnglish"

Керівник Івженко С.Ю.

"Народознавець"

Керівник Плетенець І.А.

"Електронік"

Керівник Дружинін О.О.

Шлях до успіху починається з нас!