Практика

Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності, для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Практика в коледжі поділяється: 

1) на базі коледжу: 

  • в майстернях;
  • в лабораторіях;

2) на виробництві:

  • виробничу;
  • технологічну;
  • переддипломну.

Під час практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнані кабінети і лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.

Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих підприємствах міста та області з якими укладено відповідні угоди.

При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.

В коледжі налагоджена система співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів.

Гуртки

"Виключне право"

керівник Ведмедко О. С.

"Оur Еnglish"

керівник Івженко С.Ю.

"Енергетик"

керівники Зубкова К. В., Дзюба Р. І.

"Холодильщик"

керівник Соловей С.І.

"Безпека"

керівник Червенко Н.В.

"Конструктор"

керівник Старецький С.В.

"Комп’ютерна графіка"

керівник Іванова Т. Ю.

"МЕХАНІК"

керівник Агаміров К. Е.

"МЕТРОЛОГіЯ"

керівник Строкань В. В.

"Технолог"

керівник Вдовиченко В.А.

"Електронік"

керівник Дружинін О.О.

"Програміст"

керівники Іванова Н.Л., Дроботова В.П.

"Комп’ютерний майстер"

керівник Шабаль А. М.

"Алгоритм"

керівник Проценко Н. В.

"Менеджмент і сьогодення"

керівник Шпигунова Н. О.

"Світ економіки"

керівник Ландар Н.М.

"Школа бізнесу"

керівник Криворотько С.М.

"Виробнича логістика"

керівник Фоменко Т. А.

Шлях до успіху починається з нас!