Практика

Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності, для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Практика в коледжі поділяється: 

1) на базі коледжу: 

  • в майстернях;
  • в лабораторіях;

2) на виробництві:

  • виробничу;
  • технологічну;
  • переддипломну.

Під час практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнані кабінети і лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.

Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих підприємствах міста та області з якими укладено відповідні угоди.

При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.

В коледжі налагоджена система співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів.

Шлях до успіху починається з нас