Практика

Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою освітнього процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності, для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Практика в коледжі поділяється: 

1) на базі коледжу: 

  • в майстернях;
  • в лабораторіях;

2) на виробництві:

  • виробничу;
  • технологічну;
  • переддипломну.

Під час практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнані кабінети і лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.

Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих підприємствах міста та області з якими укладено відповідні угоди.

При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.

В коледжі налагоджена система співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів.

Гуртки

"Конструктор"

Керівник Старецький С.В.

"Світ економіки"

Керівник Ландар Н.М.

"Технолог"

Керівник Вдовиченко В.А.

"Холодильщик"

Керівник Соловей С.І.

"Безпека"

Керівник Червенко Н.В.

"Школа бізнесу"

Керівник Криворотько С.М.

"Програміст"

Керівник Іванова Н.Л., Дроботова В.П.

"Оur Еnglish"

Керівник Івженко С.Ю.

"Народознавець"

Керівник Плетенець І.А.

"Електронік"

Керівник Дружинін О.О.

Шлях до успіху починається з нас!